صدور پیش فاکتور
در صورت عدم انتخاب ، ثبت کننده به عنوان فروشنده در نظر گرفته خواهد شد

* اقلام فاکتور
قیمت نهایی (ریال) ارزش افزوده تخفیف جمع قیمت واحد تعداد شرح کد کالا #
%
%
%