13 مجموع فرصت ها
7 مشتری یابی
0 ارزیابی کیفی
1 نیاز سنجی
0 جایگاه ارزشی
0 شناسایی تصمیم گیرندگان
0 تحليل مشاهدات
0 پروپوزال/پیش فاکتور قیمت
2 مذاکره/بازبینی
3 فروش موفق
0 فروش ناموفق
لیست فرصت ها
ثبت فرصت
عملیات ثبت کننده کمپین محصول و خدمات تاریخ مورد انتظار بسته شدن تاریخ ثبت احتمال موفقیت تخمین مبلغ فروش (ریال) رشد فرصت مرحله فروش مرتبط با نام فرصت #
1396/09/29 1396/09/18 65% 13,000,000 0% مشتری یابی محمد رضا افروزنیا بازاریابی طراحی سایت 1
1396/09/17 1396/09/10 100% 0 0% نیاز سنجی حمیدرضا حداد طراحی وب 2
لایسنس اکسیر 1396/09/10 1396/09/10 100% 8,000,000 0% فروش موفق حمیدرضا حداد اکسیر 3
لایسنس اکسیر -621/01/0-109 1396/09/10 95% 1,200,000 0% مذاکره/بازبینی علی بخشی - کلینیک مهر اکسیر 4
1396/09/09 1396/09/09 100% 0 0% فروش موفق انجمن ارتوپدی ایران اکسپت 5
تایمر همایش 1396/09/09 1396/09/09 100% 0 0% فروش موفق انجمن ارتوپدی ایران تایمر همایش 6
لایسنس اکسیر 1396/09/08 1396/09/08 100% 0 0% مذاکره/بازبینی کامران آزما اکسیر 7
سرویس ویژه 6 ماهه - صفرویک -621/01/0-109 1396/09/08 % 0 0% مشتری یابی غلامحسین محمدی اکسیر 8
سرویس ویژه 6 ماهه - صفرویک 1396/09/08 1396/09/08 100% 0 0% مشتری یابی غلامحسین محمدی اینترنت پرسرعت 9
1396/09/08 1396/09/08 50% 0 0% مشتری یابی مهرداد اریا طراحی وب 10